Duw op enter om te zoeken

Adfinity : Nieuwe functionaliteiten

12/09/2017
Author Avatar
Wilfried Granger
Software Engineer, EASI

In de boekhouding is het belangrijk om onze boekhoudkundige documenten correct in te geven... Dat hoeven we u niet meer te vertellen.  Als er een fout optreedt tijdens het inboeken, hebben we gevolgen voor onze balans, onze budgetten, onze analytische verdeling, enz.  Soms moeten we het advies van een collega of een manager vragen of moeten we de codering van andere collega's kunnen controleren en wijzigen. Om dit te kunnen doen, is het mogelijk om een goedkeuringscyclus te configureren waarbij wijzigingen toegestaan is. De goedkeurder in kwestie hoeft geen gebruiker van de "rich client" van Adfinity te zijn, hij kan onze Web Access gebruiken met een eenvoudige browser. De wereld wordt steeds meer mobiel ...

Tot hier zal u me zeggen dat dit allemaal al jaren mogelijk is. Via de web access heeft de goedkeurder de mogelijkheid om de toerekening van de detaillijnen te wijzigen. Zodra de goedkeuringscyclus is voltooid, moeten we de wijzigingen doorvoeren op het boekstuk.  Waar zit dan de nieuwigheid?

In het verleden moesten we door elk boekstuk gaan om te controleren of er wijzigingen gebeurd waren.  Deze manipulatie was lang en vervelend! Vooral wanneer u duizenden facturen per maand moet nakijken. Het was dus niet ondenkbaar om een web imputatie te missen. We hadden geen volledig overzicht ... Voelt u de nieuwigheid al komen?

Gewonnen! Het betreft een nieuw programma dat toelaat om alle Web imputaties te centraliseren.  We kunnen de imputaties zien die nog ter goedkeuring staan maar ook de historiek van imputaties en vooral de imputaties die reeds goedgekeurd zijn, maar nog niet boekhoudkundig verwerkt.

boekhouding functionaliteiten adfinity

In het selectiescherm kunnen we de Web imputaties opvragen die we willen tonen/behandelen. We kunnen een filter plaasten op verschillende criteria:

 • Status
  • Reeds geboekt (Historiek)
  • Ter goedkeuring
  • Goedgekeurd maar nog niet ingeboekt
 • Op bedrijf
 • Op periode
 • Op dagboekcode
 • Op goedkeuringscode

boekhouding functionaliteiten adfinity

In het overzicht-scherm kunnen we:

 • de goedkeuringscyclus bekijken om de stand van zaken op te volgen
 • onmiddellijk de PDF's bekijken die gelinkt zijn aan het boekstuk
 • het originele boekstuk tonen om de wijzigingen die werden aangebracht te kunnen vergelijken

Uiteraard kunnen we de imputaties direct vanaf dit scherm doorboeken. Het boeken van de Web imputaties gaat niet automatisch het originele boekstuk wijzigen. Er wordt een diverse verrichting gemaakt die de originele lijnen gaat tegenboeken ten opzicht van de nieuwe imputaties die door de goedkeurder(s) werden aangegeven. In Adfinity wordt een link gemaakt tussen het originele boekstuk en de diverse verrichting die is ontstaan als gevolg van het boeken van de Web imputaties.

 

boekhouding functionaliteiten adfinity

Het systeem maakt het ook mogelijk veel verder te gaan door het inboeken van de Web imputaties te automatiseren. We kunnen een Divers dagboek maken dat alle imputatie-wijzigingen zal bevatten.  We kunnen ook voorstellen om een Divers dagboek aan te maken per selectiecriterium. Bijvoorbeeld, alle boekingen uit aan- of verkoopdagboeken gaan automatisch naar hun respectievelijk Divers dagboek.  Als u deze operatie wilt automatiseren, kunt u contact opnemen met uw consultant om deze taak te configureren.

 

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article