Duw op enter om te zoeken

Afdrukken van ladingen (nieuwe functionaliteiten Adfinity Real Estate)

27/11/2019
Author Avatar
Quinten De Blust

Voor een vastgoedbeheerder is het belangrijk om het geheel aan kosten, die tijdens een afrekening aan de verschillende huurders wordt doorgefactureerd, te kunnen oplijsten en controleren. Er moeten immers verschillende documenten bij de factuur worden gevoegd zodat elke huurder zijn weg hierin kan vinden! Daarom biedt Adfinity een reeks standaardafdrukken.

Het scherm

Er bestaat voortaan een scherm om deze afdrukken aan te maken.

Adfinity REM - afdrukken 1

Beschikbaar sinds versie 1.3.

Kostenstaat

Deze afdruk geeft een overzicht weer van alle facturen die zijn opgenomen in de periode van de afrekening, gegroepeerd per rubriek en vervolgens per verdeelsleutel.

We zullen volgende informatie kunnen terugvinden :

  • Documentdatum
  • Dagboek en stuknummer
  • Beschrijving van de kostenlijn
  • Totaal te verdelen bedrag
  • Btw

Adfinity REM - afdrukken 2

Beschikbaar sinds versie 1.3.

Individuele afrekening

Om de huurder in staat te stellen de verschillende kosten die hem worden doorgerekend te controleren, is het mogelijk om voor alle huurders een individuele afrekening aan te maken.

Het zal dus mogelijk zijn om het totaal aan gefactureerde bedragen per kost te vergelijken met de gegevens die in deze afdrukken staan vermeld.

We zullen volgende informatie kunnen terugvinden :

  • Documentdatum
  • Dagboek en stuknummer
  • Beschrijving op basis van de berekening van de verdeling
  • Het toegewezen bedrag
  • Btw

Adfinity REM - afdrukken 3

Beschikbaar sinds versie 1.3.

New call-to-action

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel