Duw op enter om te zoeken

Boekhoudkundige rapportering in Excel

03/05/2016
Author Avatar
Sébastien Michels
Senior Sales Engineer, EASI

Adfinity is meer dan een boekhoudprogramma. Wij willen onze gebruikers helpen in hun dagelijks financieel beheer. Een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde zit in onze capaciteit om de cijfers te laten spreken, door de verregaande rapporteringsmogelijkheden die in onze boekhoudsoftware verwerkt zitten. Op basis van de data die u in onze rapporten ziet, kunt u uw strategische beslissingen baseren.

De sterkte van onze boekhoudsoftware zit hem in de openheid naar andere tools, en met name naar Microsoft Excel. Om dit te illustreren, zou ik het vandaag willen hebben over een van de functionaliteiten die door onze gebruikers het meest geapprecieerd wordt, namelijk onze Excel-add-in voor Adfinity.

EASI heeft inderdaad een hele reeks eigen ontwikkelde Excel-formules gecreëerd, die vanuit Excel gebruikt kunnen worden, net zoals de andere klassieke Excel-formules. Net zoals u met andere woorden met een eenvoudige Excel-formule een gemiddelde of een som kunt maken, kunt u bijvoorbeeld een saldo laten weergeven over een bepaalde boekhoudkundige periode, via een eenvoudige Excel-formule.

Stel u voor dat uw directie u een rapport vraagt. In dit rapport moet de brutomarge zitten, en de andere kostenrubrieken zodat we de winst voor belastingen van de onderneming kunnen zien. We moeten eveneens de openstaande posten van klanten en leveranciers kunnen zien. In de kolommen geeft het rapport de huidige periode weer - in year to date en in end of year. Telkens beschikken we over het gerealiseerde in de huidige periode, houden we rekening met de budgetten en zien we het resultaat van de voorgaande periode.

boekhoudkundige rapportering excel boekhouding adfinity

Om deze tabel te maken hoef ik in Excel enkel de nummers van mijn algemene rekeningen in te voeren, en de periode. De rest van het rapport dat u hier ziet, is opgebouwd op 3 eenvoudige formules:

  • DESC_G : die u toelaat de omschrijving van een algemene rekening weer te geven
  • FIN_G : het gerealiseerde voor een bepaalde periode
  • BUDGET_G : het gebudgetteerde voor een bepaalde periode

Er wordt geen enkel cijfer manueel in de Excelsheet getypt. Alles komt automatisch en real-time uit de database, zonder een export-fase. Dit wil dus zeggen dat de gegevens altijd up-to-date zijn.

Voor mijn tweede voorbeeld maak ik het detail van de resultatenrekeningen per trimester, volgens de algemene rekeningen. Een drop-down lijst laat me toe de analytische as te selecteren die ik wil raadplegen. Ik heb eenvoudigweg de formule FIN_G_A1 gebruikt, waarmee ik kan rangschikken op mijn eerste analytische as.

boekhoudkundige rapportering excel boekhouding adfinity

Indien u wenst, kunnen wij uw rapport nog verder aanpassen zodat u zelfs vanuit de Excel kunt doorklikken naar meer detail, en zelfs het gelinkte PDF-document kunt openklikken!

boekhoudkundige rapportering excel boekhouding adfinity

Deze twee voorbeelden zijn slechts een korte samenvatting van de mogelijkheden die deze Excel Add-in u biedt. De formules kunnen u ook helpen bij de opmaak van rapporten over uw vaste activa, bijvoorbeeld.

Aarzel niet hierover te praten met uw contactpersoon bij EASI. Deze functie kan uw dagelijks leven en uw beslissingen grondig vergemakkelijken!

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article