Duw op enter om te zoeken

Commerciële documenten raadplegen was nooit makkelijker

25/06/2020
Author Avatar
Emilien Wallet
Software Engineer

Onze Adfinity oplossing is voortdurend in ontwikkeling. Steeds meer nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd naarmate er nieuwe versies worden uitgebracht. De afgelopen maanden is de module Leningen en leningen een van de modules die is vernieuwd.

In de rest van dit artikel kunt u verschillende nieuwe functies ontdekken die Adfinity gebruikers biedt om verschillende vormen van financiering te beheren.

De gebruiker kan nu direct toegang krijgen tot het aflossingsplan vanuit een gegenereerde vervaltermijn.

Beheer van het werkelijke uitstaande saldo

De gebruiker heeft de mogelijkheid om te werken met het werkelijke openstaande saldo. Dit betekent dat alle verrichtingen die het gebruik van het resterende saldo vereisen, rekening houden met het werkelijke resterende saldo en niet met het nagestreefde resterende saldo.

Daarnaast zal de gebruiker ook kunnen zien wat er daadwerkelijk is terugbetaald voor elke geposte vervaldatum.

IMAGE2

Toegang tot de accountaanvraag van de module leningen

Vanuit de module lenen en ontlenen heeft de gebruiker de mogelijkheid om alle boekhoudkundige bewegingen met betrekking tot een financiering te zien.

IMAGE3

IMAGE4-1

Nieuwe informatie

Er is wat nuttige informatie toegevoegd aan het schema om de gebruiker in staat te stellen deze gegevens centraal te bekijken.

Hier is een niet-volledige lijst van de mogelijke informatie die je kan toevoegen:

 • de daadwerkelijk vergoede bedragen
 • Informatie over de gegenereerde schema-aanmelding
 • de datum van betaling
 • de datum van de laatste herinnering en het niveau van de herinnering
 • ...

IMAGE5

Naast de weinige hoofdfunctionaliteiten die hierboven zijn genoemd, zal de module lenen en ontlenen het ook mogelijk maken om de volgende punten te beheren:

 • Goedkeuring van documenten (vervalberichten, beheersvergoedingen, ...)
 • Pivotale index (de deelnamekosten variëren volgens een index)
 • Beheerskosten
 • Bronbelasting
 • Vergoeding voor deelname
 • Vooruitbetalingen
 • Te late betalingen
 • Release date (datum van betaling van het bedrag op de rekening van de partner, deze datum zal worden gebruikt voor de berekening van de prorata-rente op de eerste vervaldag)

Vraag je demo

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel