Duw op enter om te zoeken

EASI en Underside worden partners

30/01/2020
Author Avatar
Linde Declercq
Corporate Communication

We zijn verheugd om te melden dat we officieel onze krachten bundelen met die van Underside, een Belgisch IT-bedrijf. EASI verwerft vandaag een aandeel van 23% in hun kapitaal.

Underside is een bijzonder dynamisch en innovatief Belgisch bedrijf uit de regio Charleroi dat actief is in IT. Hun focus ligt vooral bij applicatieontwikkeling (voor Apple) en infrastructuur, maar ze begeleiden ondernemingen ook bij hun digitale transformatie (AR/VR, Design Thinking...) 

Versterkte samenwerking

EASI werkte in het verleden al verschillende keren samen met Underside. We kunnen dus zeker spreken van een versterkte samenwerking. Een zichtbaar resultaat van één van deze samenwerkingen is ons huidige logo. Dit werd een paar jaar geleden door hen voor ons gemaakt. 

EASI-Logo-Color

EASI is een bijzonder waardengedreven onderneming. Succesvolle partnerships zijn voor ons dan ook alleen mogelijk, indien partners deze waarden ook succesvol uitdragen. Gesteund door gelijke waarden, gelooft EASI dan ook bijzonder in het groeipotentieel van Underside. We wensen onze samenwerking dan ook een stap verder te zetten en dit doen we door vandaag een aandeel van 23% in hun kapitaal te nemen.

Expertise en ondersteuning

De samenwerking is een symbiose op verschillende vlakken. EASI zal Underside bijstaan en via kennisdeling ondersteunen bij hun volgende stappen richting bedrijfsorganisatie, participatief management en aandeelhouderschap voor medewerkers. Daarnaast biedt EASI ook financiële en commerciële steun, wat Underside zal toelaten om bijkomende groei na te streven.

In ruil kan EASI beroep doen op de uitgebreide digitale expertise van Underside en hun uitgebreide kennis van development voor Apple.  

Bij EASI zal Managing Partner, Jean-Michel Block, verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het partnerschap en de te implementeren synergieën. 

Volledige autonomie

"Deze investering ligt volledig in lijn met de strategische doelen die we voorop stellen in ons EASI Jump programma," zegt Toni Turi, Managing Partner bij EASI. 

EASI Jump is het investeringsprogramma van EASI waarbij vooral geïnvesteerd wordt in beloftevolle ondernemingen. EASI neemt een aandeel in het bedrijf en biedt in ruil coaching, ervaring en financiële middelen aan. Het is wel de bedoeling dat de bedrijven autonoom blijven functioneren. Zo ook in dit geval.

"EASI heeft dan wel een belang genomen in Underside, we willen hen absoluut de autonomie geven waar ze aan gewend zijn. Op deze manier kan de onderneming haar innovatieve en dynamische karakter behouden. Dit is absoluut een van de sterktes van het bedrijf," zegt Toni Turi. 

Sterke lokale economische speler 

EASI wil zich inzetten om de regionaal-economische groei te faciliteren door gericht te investeren. Een van de factoren die hiervoor enorm belangrijk is, is de aanwezigheid van clusters, samenwerkende en aan elkaar gerelateerde bedrijven. 

"We willen nog actiever zijn in de economie van onze regio, door ons in te zetten voor andere IT-bedrijven. Dankzij deze samenwerking gaan we die kant op en daar we zijn er erg trots op", besluit Toni Turi.

Meer info kan je vinden in ons persbericht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel