Duw op enter om te zoeken

Een eerste jaar bij EASI

11/01/2019
Author Avatar
Delphine Baudhuin
Consultant

September 2018, een mijlpaal voor 18 consultants die exact een jaar eerder bij EASI aan de slag gingen. Eind september 2018 zijn nog eens 18 nieuwe medewerkers aan de slag. Het Adfinity team blijft maar groeien. In zo'n eerste jaar maak je als consultant een aantal fase mee.

Adfinity School

Beginnen doet iedereen in Adfinity School. 3 maanden interne opleiding voor de Adfinity software, Windev, SQL Server... Opleiding betekent ook certificering, alle consultants worden nadien op hun competenties beoordeeld.

Opleiding op de werkvloer

De tweede fase spitst zich toe op interne taken voor verschillende klanten. Het gaat dan echt om klantenondersteuning en continue training. Je leert natuurlijk nergens meer dan 'in het veld' of 'op het terrein'. Dankzij de experts die ons begeleiden en hun kennis delen, kan je als consultant praktische toepassen wat je hebt geleerd.

Zelf naar de klanten gaan

In de derde fase ben je als consultant al wat verder gevorderd en krijg je ook meer autonomie. Dit is het moment waarop je voor het eerst alleen op klantenbezoek gaat. Omdat de teams voortdurend groeien, coachen consultants ook de nieuwe medewerkers met als doel om samen zo veel mogelijk vooruitgang te maken.

Multidisciplinaire en permanente opleiding

EASI zorgt voor continue en intensieve opleiding. De thema's evolueren naargelang de ervaring en hebben betrekking op diverse domeinen - de Adfinity oplossing, menselijke relaties, communicatie, cohesie, techniek, interne tools, coaching... We leren elke dag bij om de klanten het beste van onszelf te bieden.

Feel Good Event

Bij EASI kunnen medewerkers evenementen en activiteiten organiseren (sportief, cultureel, entertainment...). buiten de werkuren of in het weekend. Je bent dus niet verplicht om deel te nemen. Daarmee willen we de samenhang van het team versterken en ook buiten het werk tijd met elkaar doorbrengen. Deze activiteiten hebben veel succes bij de medewerkers.

Dagelijks werk bij EASI

Elke business line bestaat uit een aantal teams. Die helpen elkaar en delen informatie en kennis. Er vinden meetings plaats op verschillende niveaus:

  • algemene informatie over het bedrijf / elke drie maanden
  • specifieke informatie voor een team / elke maand
  • persoonlijke opvolging /elke week

Dat garandeert een vlotte communicatie naar alle medewerkers.

We werken in ruime en moderne kantoren. Elke zes maanden veranderen we bovendien van plaats. Zo maken we kennis met andere collega's en krijgen we met iedereen een band. En de werksfeer bij EASI? Hartelijk en open.

 New call-to-action

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article