Duw op enter om te zoeken

Hoe EASI het verlengstuk wordt van jouw IT-team

02/06/2020
Author Avatar
Justin Joly
Adfinity Consultant

Wat houdt cosourcing in? Ontdek hoe EASI als verlengstuk van jouw organisatie kan dienen. Ons doel is om op professionele wijze in jouw IT-behoeften te voorzien. Op basis van een cosourcing-contract wordt EASI het verlengstuk van jouw organisatie, met als doel op professionele wijze in jouw IT-behoeften te voorzien.

Met dit contract kun je ervoor kiezen om het beheer van jouw IT-afdeling aan ons toe te vertrouwen of om onze kennis alleen als ondersteuning te gebruiken (naast de middelen die je al in huis hebt).

Hieronder zullen we het cosourcing-contract in vijf kernpunten toelichten. Uiteraard bestaan er naast deze vijf kernpunten nog vele andere voordelen.

De vijf kernpunten van cosourcing

1. Flexibiliteit

Met het cosourcing-contract heb je de mogelijkheid om een beroep te doen op vele soorten kennis.

Deze kennis kan worden opgesplitst in twee categorieën.

Allereerst is er de “IT Governance”. Met deze ondersteuning kun je de organisatie van je IT-afdeling optimaliseren en verbeteren.

Daarnaast heb je de “Sevice Catalog” met de specifieke technische adviesdiensten.

Deze diensten kunnen in twee soorten worden ingedeeld: “infrastructuur” (zoals systeemingenieurs en -kennis) en “applicaties” (zoals applicatie-, technisch en functioneel advies).

2. Skills

Wanneer je voor cosourcing kiest, stelt EASI de meest geschikte specialist beschikbaar voor het te beheren probleem.

In een wereld waarin de ontwikkeling van informatietechnologie steeds complexer wordt, wordt het voor één persoon ingewikkeld om de uitdagingen van de moderne organisatie alleen en effectief aan te gaan.

Op basis van cosourcing en met hulp van je projectmanager, stellen wij de consultant beschikbaar die het best in staat is om jouw project te leiden.

Je zult dus profiteren van de diensten en adviezen van echte gecertificeerde specialisten.

3. Proactiviteit & Reactiviteit

In het kader van cosourcing zal EASI dus als verlengstuk dienen van jouw IT-team/afdeling. Het spreekt voor zich dat de balans tussen proactiviteit en reactiviteit het geheim is voor een efficiënte IT-afdeling.

Cosourcing vormt daar geen uitzondering op. Het is dus onze plicht om jouw onderneming proactief oplossingen/werkwijzen aan te bieden.

Het belangrijkste doel hiervan is het stroomlijnen en optimaliseren van de efficiëntie van jouw IT-afdeling, maar ook van jouw onderneming in het algemeen.

Deze oplossingen hebben betrekking op uitdagingen rond de technische ontwikkeling van jouw IT-omgeving en op de strategische ontwikkelingen, in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen van jouw onderneming, op korte, middellange en lange termijn.

Deze proactiviteit kan uiteraard worden gefaciliteerd door gebruik te maken van bijvoorbeeld onze monitoringsdiensten.

Het zogenoemde “reactieve” handelen is erg belangrijk voor:

  • het oplossen van onverwachte problemen,
  • het oplossen van nieuwe vraagstukken,
  • het ondersteunen van de gebruikers,
  • het verlichten van de werkdruk.

De reactiviteit van EASI is standaard “best effort”. Daarbij wijzen we graag op de mogelijkheid om een nog hogere reactiviteit te garanderen door te kiezen voor de SLA-optie (Service Level Agreement).

4. Hotline & Extranet

Naast de diensten van specialisten kan jouw organisatie in het kader van cosourcing een beroep doen op ons MyConnect-team.

Wat de situatie ook is, verwacht of onverwacht, je hebt altijd de zekerheid dat je zeer snel kunt beschikken over de juiste specialist om je te helpen, een probleem op te lossen of een eerste diagnose te stellen.

De klant profiteert dus volop van dit reactief vermogen en bespaart daarmee ook geld.

Met het cosourcing-contract heb je automatisch toegang tot ons extranet, waarmee zeer effectief kan worden gecommuniceerd met onze teams.

Via deze tool heb je namelijk ondermeer de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week:

  • interventieverzoeken in te dienen (“tickets”),
  • het beheer en de voortgang van deze interventieverzoeken te volgen,
  • in realtime alle documentatie met betrekking tot jouw IT-omgeving te raadplegen.

Naast dit extranet kun je natuurlijk ook altijd gebruik maken van de meer "conventionele" communicatiemiddelen, de telefoon en e-mail. Hiervoor zijn ook centrale toegangspunten voorzien, die je aan het begin van de samenwerking krijgt toegezonden.

5. Verantwoordelijkheid & Tarieven

In het kader van het cosourcing-contract wordt de eindverantwoordelijkheid gedeeld tussen de klant en EASI.

We spreken dan ook van een "inspanningsverplichting". Zelfs als de samenwerking "governance" betreft, verbindt EASI zich ertoe alle middelen ter beschikking te stellen om een project succesvol af te ronden of om een eventueel onverwacht probleem op te lossen.

Bovendien vindt de tussenkomst van een EASI-consultant in het kader van cosourcing altijd plaats met voorafgaande toestemming van de klant. Deze tussenkomst kan “preventief” of “reactief” in werking worden gezet.

De omvang van een cosourcing-contract wordt uitgedrukt in "aantal dagen per jaar" (per veelvouden van 12 dagen). Dit is een schatting die de mogelijkheid biedt van minder of meer gebruik.

Als bepaalde dagen niet worden gebruikt, wordt het saldo van ongebruikte dagen doorgeschoven naar het eerste semester van het volgende jaar. In het tegengestelde geval, wordt bij een hoger gebruik een correctiefactuur verzonden (tegen het dagtarief van het huidige contract). Het is belangrijk op te merken dat het bij cosourcing gaat om een jaarcontract, met een minimumduur van drie jaar.

Het voorgestelde tarief is een dagtarief, inclusief reiskosten. Afhankelijk van het aantal dagen cosourcing waar je voor kiest, profiteer je van een voordeliger uurtarief.

Als je geïnteresseerd bent in cosourcing, aarzel dan niet om contact op te nemen met je EASI-projectmanager.

We beantwoorden graag al je vragen en zullen elk aspect van deze manier van samenwerken toelichten.

New call-to-action

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel