Duw op enter om te zoeken

Hoe organiseert EASI opleidingen over Adfinity

04/07/2017
Author Avatar
Roel Verckens
Senior Business Consultant, EASI

Bij de aankoop van een nieuw boekhoudpakket zoals adfinity, hoort natuurlijk een degelijke opleiding van de eindgebruikers. Zij zullen immers het pakket in al haar facetten moeten kunnen gebruiken.
Er zijn tevens module-gerichte opleidingen die slechts door een beperkt aantal gebruikers gevolgd worden.
Hoe bepaal je wie welke opleiding volgt en hoe gaat EASI te werk?

Opleidingen

De standaardopleiding voor eindgebruikers duurt 4 dagen. Deze worden meestal gespreid over enkele weken. Dit laat toe om het dagelijks werk te combineren met de opleiding.
De module-gerichte opleidingen, zoals het beheer van het vast actief, duren 1 dag.

De opleidingen worden in de lokalen van EASI gegeven (Nijvel, Leuven, Luxemburg) waarbij elke deelnemer een eigen werkomgeving heeft. Er zijn enkele voordelen bij het volgen van een opleiding op locatie:

  • De mensen komen in contact met andere klanten die de opleiding eveneens volgen. Hierdoor ontstaan spontaan leuke discussies over de manier van werken en kan men van gedachten wisselen.
  • De mensen komen eens in een andere omgeving/bedrijf. De meeste deelnemers vinden het leuk om eens op een andere locatie te zijn dan hun dagelijkse bureau.
  • Men kan er ongestoord werken en zich volledig concentreren op de opleiding. Door het feit dat men niet fysiek op bureau is, zal men minder snel gestoord worden. Hierdoor is de concentratie op de opleiding des te groter.

Timing

Reeds bij de eerste commerciële gesprekken worden de opleidingen aangekaart. Samen met de klant zal de EASI vertegenwoordiger een planning uitwerken in functie van de looptijd van het project.
Meestal zal het volgende scenario voorgesteld worden:

  • Kort na de verkoop en liefst vóór de echte analyse van start gaat wordt de eerste dag gegeven: de inleiding. Hierdoor krijgt de klant een beter inzicht in de mogelijkheden en de setup van Adfinity.
  • Tussen de analyse en testperiode worden de 3 overige dagen gegeven: Ingaves, dagelijks werk en periodieke werken. Na deze 3 dagen is de eindgebruiker in staat om de volledige boekhouding te voeren.
  • De module-gerichte opleidingen worden meestal na de opstart gegeven, maar kunnen in samenspraak met de klant naar voren geschoven worden. Dit laat de eindgebruikers toe om eerst wat ervaring op te doen om vervolgens zijn kennis uit te breiden.

Het is natuurlijk mogelijk om een opleidingstraject op maat uit te werken en af te wijken van het bovenstaande scenario.

De deelnemers

Wie volgt de opleidingen het best?
EASI stelt voor om alle eindgebruikers de volledige opleiding te laten volgen. Hierdoor vergaart iedereen dezelfde kennis en kan er dus gemakkelijk een back-up aangesteld worden in geval van afwezigheid van één van de collega's. Is dit niet mogelijk, dan kan de klant een aantal key-users aanduiden die de volledige opleiding volgen, eventueel aangevuld met enkele collega's die specifieke taken vervullen en dus slechts een beperkte opleiding nodig hebben.

Het concept "Teach-the-teacher" is ook een mogelijkheid. In dit scenario volgen enkele personen de volledige opleiding bij EASI en staan ze achteraf zelf in om de collega's bij hen op bureau op te leiden volgens hun behoefte.

Zoals u merkt is de opleiding een niet te verwaarlozen onderdeel van het project. Het is voor de medwerkers van cruciaal belang om het pakket goed te verstaan willen ze het optimaal kunnen gebruiken.

Gebruikt u al langer Adfinity en wordt er een nieuwe collega aangeworven, dan kan hij/zij eventueel mee aansluiten bij een opleiding die georganiseerd wordt voor nieuwe klanten.

De opleidingen worden gegeven door EASI consultants met ervaring op het terrein, zodat ze de meest uiteenlopende vragen kunnen beantwoorden.

Indien u vragen hebt omtrent de organisatie van de opleidingen, kan u altijd terecht op onze website of bij uw commercieel vertegenwoordiger.

 

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article