EASI als sponsor van "The Best of Microsoft Ignite"

08/11/2017
Author Avatar
Johan Tournet

De "Belgian E-Communications Community" oftewel BE-Com.eu, is een user groep met een focus op Microsoft technologieën die ondertussen reeds meer dan 10 jaar actief is in België. Er worden voornamelijk topics behandeld over Office 365, Exchange Server en Skype for Business maar ook aanverwante technologieën zoals Azure Active Directory en Enterprise Mobility.

Naast een website waar de nodige onderwerpen behandeld worden, worden er jaarlijks enkele meetups georganiseerd waar iedereen vrij aan kan deelnemen.

Zo werd er op 17 oktober jongstleden een activiteit georganiseerd met als onderwerp "The Best of Microsoft Ignite". Aangezien niet ieders kalender het heeft toegelaten om dit Microsoft event  bij te wonen in Orlando, was dit het aangewezen moment om Johan Delimon, Michael Van Horenbeeck en Wim Borgers enkele topics te laten toelichten die hen zijn bij gebleven tijdens hun deelname aan dit evenement. 

Gezien de focus die EASI sinds enkele jaren legt op Microsoft producten zoals Exchange, Office 365 en Sharepoint, was dit een mooie opportuniteit om op te treden als sponsor door de logistieke aangelegenheden van deze Meetup voor onze rekening te nemen.

Met een 70-tal deelnemers die dit alles in een uniek kader hebben kunnen bijwonen, mogen we terugblikken op een geslaagde avond.

Indien je vragen hebt over hoe EASI jouw organisatie kan ondersteunen met Microsoft gerelateerde projecten, aarzel dan zeker niet om mij hiervoor te contacteren via j.tournet[at]easi.net.

Alvast tot de volgende BE-Com.eu Meetup!

Meer info over Microsoft Ignite 2017 vind je hier.
 

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article