Duw op enter om te zoeken

NIEUW! Deel 7: Timeline

16/08/2019
Author Avatar
Guillaume Frankart
Consultant

Adfinity stopt nooit met innoveren. Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd, die wij je deze zomer graag willen presenteren. Deze week? Timeline.

Cette article en Français? Cliquez ici.

Een nieuwe visualisatie om het gebruik simpeler, efficiënter en aangenamer te maken. Dat was de uitdaging die Adfinity is aangegaan sinds de herziening van de web-interface en PHP.

Een nieuwe mijlpaal is bereikt met de nieuwe goedkeuringstijdlijn, die als doel heeft gebruikers tijd en geld te doen besparen.

Wat is het?

De nieuwe Timeline is gebaseerd op een nieuw principe voor het visualiseren van de goedkeuringscyclus, gevolgd door een gecodeerd document in Adfinity.

Het kan gaan om een factuur, een serie betalingen, een bestelbon … Al deze documenten kunnen een of meerdere goedkeuringen vereisen voordat ze worden behandeld. Via de nieuwe Timeline is het mogelijk om de door het document af te leggen procedure op één enkel en uniek scherm op te volgen.

Hoe ziet dit eruit?

Timeline is herzien om onmiddelijk de informatie te tonen die nodig is voor de goedkeuring van een document.

Timeline

Hierin zijn enerzijds de bedragen, referenties en afboekingen te vinden, en anderzijds de Timeline zelf. Via één klik kan ook de betreffende PDF van het document worden getoond.

Tevens geeft deze Timeline de verschillende betrokkenen weer, evenals de met hen samenhangende acties en commentaren. We zien daarnaast ook de acties die al zijn ondernomen, de huidige stand van zaken van het document en de resterende stappen.

Dit alles wordt gepresenteerd in de vorm van een tijdlijn, waarin de chronologie van de gevolgde cyclus te traceren is. De gebruiker kan daarin zo simpel mogelijk actie ondernemen, via de knoppen waarvan het ontwerp ook is herzien om hun betekenis nog duidelijker te maken.

Wat is de reden van deze aanpassing?

Afgezien van de uitdaging om een zo aangenaam mogelijk visueel overzicht te bieden, de optie om alle informatie in één oogopslag te zien zorgt ervoor dat de efficiëntie van de dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk wordt verhoogd. Hierdoor is het niet meer nodig om tussen verschillende schermen heen en weer te schakelen, of een collega te laten herhalen wat al gezegd is.

Een gebruikersvriendelijke interface waarin de informatie duidelijk en beknopt wordt getoond en de verschillende betrokkenen eenduidig actie kunnen ondernemen. Soms is een goede tekening meer waard dan een lang verhaal…..

In de praktijk zal het gebruiksgemak vooral leiden tot het zoveel mogelijk voorkomen van ongemakkelijke situaties, waarbij een soms aanzienlijke som geld op het spel staat.

Het kwam inderdaad regelmatig voor, dat facturen zoekraakten bij het volgen van de kronkelpaden van een soms complexe goedkeuringscyclus. Dit ging gepaard met betalingsachterstandskosten, herinneringen, verlies aan vertrouwen in een klant-leveranciersrelatie en onnodige inspanningen om de situatie op te lossen.

Het ontwikkelteam van Adfinity was vooral gemotiveerd om de web-interface om te vormen om al deze nadelen zoveel mogelijk te vermijden.

Call to action Adfinity

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article