Duw op enter om te zoeken

Wat moet je weten over VIOS Backups

23/01/2019
Author Avatar
Julien Hordies
System Engineer

VIOS is een essentieel onderdeel van elke gevirtualiseerde POWER-omgeving. Best practices zeggen dat je het up-to-date moet houden en back-uppen, maar hoe kan je er een back-up van maken?

Wat is VIOS

De dagelijkse of wekelijkse back-up (gebruikersgegevens) op IBMi en een goede SAV21 (full system backup) vergeten we bijna nooit, maar een back-up maken van de VIOS wordt al eens uit het oog verloren, omdat het ‘op de achtergrond’ draait.

De VIOS draaien ‘onder’ de andere lpars (logische partities). Als ze het laten afweten, werken de verbonden lpars dus ook niet meer. Daarom is het heel belangrijk om deze partities ook te back-uppen. Als het misgaat, heb je een back-up van je VIOS en kunt je ze snel weer online zetten.

En zoals voor de meeste back-ups, kun je ze best in een andere omgeving bewaren dan de omgeving die je meestal gebruikt voor back-ups. Want als er een lokaal probleem is, zoals een elektrische storing, een onsite hacker of een brand in het lokaal, verlies je in zo'n gevallen je VIOS en de back-up waarmee je ze snel had kunnen herstellen.

Hoe back-up je VIOS?

Je kunt op meer dan één manier een back-up maken van de VIOS, die je voor verschillende types van herstel kunt gebruiken. Je moet er dus zeker van zijn dat je de juiste commando's en de juiste vlaggen gebruikt.

Sommige back-upcommando's slaan alleen het besturingssysteem zelf op, zonder een eventuele configuratie die verband houdt met de server. Andere slaan de configuratie op, maar niet het basisbesturingssysteem.

De oplossing

Maak back-ups op externe opslagmedia die dan worden gerepliceerd op andere media op een andere site. Zo heb je altijd minstens 2 kopieën van je back-ups beschikbaar op 2 verschillende plaatsen.

Je hebt bijvoorbeeld een Data Domain dat NFS behandelt. Je kunt heel gemakkelijk je back-up maken op je VIOS, ze kopiëren op een mounted NFS-map op het Data Domain, die je dan repliceert met zijn pair system in een andere locatie.

En voor de back-uptypes kun je een bestand back-uppen dat je kunt gebruiken om een ‘verse’ VIOS te herstellen (onafhankelijk van de server waarop onze VIOS draait). Vervolgens kan je de configuratie herstellen zoals die op je server werd gebruikt (afhankelijk van elke server dit keer).

Nog niet overtuigd?

We gebruiken deze methode bij EASI om onze VIOS-server en onze HMC's te back-uppen. Neem gerust contact met ons op als je deze oplossing op je site wilt laten installeren.

New call-to-action

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article