Duw op enter om te zoeken

De kernfactoren voor een optimaal beheer van de gebouwenportefeuille via een ERP

02/10/2020
Author Avatar
Maarten Nelissen
Consultant

De manier waarop een onderneming zijn vastgoedportefeuille beheert kan van cruciaal belang zijn. Daarom is het aangewezen om gebruik te maken van een ERP voor de optimalisatie van beheer en data. In dit artikel kan je een overzicht vinden van de kernfactoren die kunnen bijdragen aan een optimaal beheer van de vastgoedportefeuille.

Er zijn verschillende factoren die een grote rol kunnen spelen in een optimaal beheer van de vastgoedportefeuille. Als vastgoedbeheerder met een uitgebreide portefeuille zal u daarom al uw gegevens gecentreerd willen registreren om te allen tijde real time rapporteringen en historieken te kunnen opvragen. Via het gebruik van een ERP zoals Adfinity kan u uw data bijhouden en combineren met uw dagelijkse boekhouding. Op basis van deze data kan u vervolgens verschillende KPI’s opvragen. Deze KPI’s zullen een duidelijk overzicht geven over de toestand van uw onderneming.

Een overzicht bewaren

Allereerst is het van uitermate belang om een overzicht te onderhouden van de gebouwen die effectief in het beheer of de portefeuille zijn van uw onderneming. Via de combinatie met het analytisch boekhouden kan er op elk moment een opvraging gedaan worden van de rendabiliteit per unit.

Vervolgens hebt u als beheerder ook een overzicht van de effectieve huurders m.b.t. tot de bezetting per unit nodig. Door de ingaven van de aanwezigheden of leegstand per unit is er een duidelijk overzicht van de units die al dan niet bezet worden. Vervolgens kan de beheerder op basis hiervan in real time via verschillende rapporteringen de leegstand opvragen per unit.

Maandelijkse commissies

In theorie zal de huurder via contractuele vastgelegde bepalingen al dan niet maandelijkse provisies of een forfaitaire kost betalen voor het verbruik van zijn nutsvoorzieningen. Op basis van de bezetting van de units door de huurders zal de beheerder dus verdeelsleutels nodig hebben om het aandeel via quotiteiten van de gemeenschappelijke lasten vast te leggen. In combinatie met het analytisch boekhouden kunnen er vervolgens kostenverrekeningen opgevraagd worden gecentreerd per huurder. Deze kunnen op de gewenste periodieke tijdstippen verstuurd worden naar de huurders. Op basis van een dergelijke verrekening kan het verschil tussen maandelijkse provisies en de effectief verbruikte lasten gefactureerd en verstuurd worden naar de betrokken huurder.

Optimalisatie van het beheer

Vermits de overeenkomst tussen de beheerder en huurder gestaafd is op basis van contractuele bepalingen, wenst u als vastgoedbeheerder hiervan tevens een duidelijk overzicht. Door het formaliseren van de details per contract zijn er verschillende mogelijkheden om het beheer te optimaliseren. Zo kan u op periodieke tijdstippen verschillende bijkomende tools gebruiken zoals de maandelijkse huuropvragingen, automatisatie van de indexwijzigingsbrief, automatisatie van de OGM-nr. op basis van het contractnummer en nog veel meer.

Het optimaliseren van het beheer van uw vastgoedportefeuille kan dus doorslaggevend zijn en het succes van uw onderneming mee bepalen. Met de huidige ontwikkelingen in de bedrijvenwereld wordt data ook alsmaar belangrijker. Er kan dus gesteld worden dat het zeker interessant kan zijn om de data betrokken tot het beheer van uw vastgoedportefeuille te centreren in een ERP. Het zal hier dus ook zeker belangrijk zijn voor welke tool u kiest.

Contacteer ons

Graag meer weten over hoe het beheer van uw vastgoedportefeuille geoptimaliseerd kan worden? Vergeet dan zeker niet uw gegevens achter te laten via het volgende contactformulier: https://easi.net/en/contact.

New call-to-action

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel