Duw op enter om te zoeken

Voor welke sectoren is Adfinity geschikt?

08/09/2020
Author Avatar
Tobias Wauquier
Sales Engineer

Als boekhouder ben je op zoek naar toegevoegde waarde. Ontdek hier in welke sectoren onze software die zéker kan bieden.

In dit artikel vind je een opsomming van een aantal (maar niet alle) toegevoegde waarden die onze software te bieden heeft.

In de professionele softwaremarkt kom je verschillende positioneringen tegen met zowel sterke als zwakke kanten. Boekhoudpakketten vormen hier geen uitzondering op. Software op instapniveau, vaak beperkt in zijn resources, naast knoeiwerk en heel grote ERP-systemen, waarbij niet altijd speciale nadruk gelegd wordt op boekhouding en waarvan de implementatie vaak omslachtig en duur is.

EASI heeft ervoor gekozen om Adfinity anders aan te pakken. Adfinity wil expertise bieden op het gebied van boekhouding binnen je bedrijf door een combinatie van zeer geavanceerde functionaliteiten, met behoud van gebruiksgemak en flexibiliteit in het beheer van de implementatie ervan.

Omdat onze ontwikkelmethoden altijd gestandaardiseerd zijn, profiteren onze klanten bovendien van een tool die steeds beter wordt en precies aangepast is aan de op dat moment geldende wetgeving en marktbehoeften.

Bij verschillende gelegenheden is de vraag gerezen op welke bedrijfstak onze oplossing zich precies richt. In dit artikel vind je een opsomming van een aantal (maar niet alle) toegevoegde waarden die wij te bieden hebben.

De bouwsector

Er is speciale functionaliteit en automatisering ontwikkeld voor de bouwsector, om deze een hoge, nog ongekende toegevoegde waarde te geven. Dankzij integratie met de Confederatie Bouw zijn we in staat om het beheer van de inhoudingen (artikel 30 bis) door de FOD Financiën/RSZ-controle voor onderaannemers volledig te automatiseren, alsmede de inhoudingen op de betaling van facturen en de elektronische opslag van juridische documenten.

Het geautomatiseerde beheer van bankgaranties en borgstellingen is een ander voorbeeld: tijdelijke en definitieve acceptatie wordt door de opzichter verleend via elektronische goedkeuringsrapporten die naar ons mobiele platform worden gestuurd. Denk hierbij ook aan de detailrapporten per project of bouwterrein, het beheer van de rente op laattijdige betalingen met betrekking tot openbare diensten, elektronische facturering, EDI, voorraad- en materiaalbeheer met behulp van handscanners, enzovoort.

De ziekenhuissector

Met meer dan tien jaar aanwezigheid in de ziekenhuissector beantwoordt Adfinity perfect aan de normen van ziekenhuisboekhouding. Of het nu gaat om de juridische vereisten van Finhosta, het bijhouden van onkostencentra of de boekhouding van klanten, Adfinity is dé standaard boekhoudsoftware voor ziekenhuizen.

Er zijn ook ontwikkelingen doorgevoerd om het beheer van apotheekvoorraden met behulp van Kanban-labels en PDA-pistolen, de teruggave van doktersvergoedingen en het eenvoudiger beheer van workflows mogelijk te maken. Aangezien het aantal spelers in de ziekenhuiswereld erg groot is, is de tijdwinst die Adfinity biedt enorm zodat je je human resources in kunt zetten voor taken met een hogere prioriteit.

De publieke sector

Adfinity wil de partner bij uitstek zijn voor het boekhoudkundig beheer van je organisatie. Ongeacht het machtsniveau volgt EASI de juridische ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Zo hebben we de nodige aanpassingen gedaan om de budgetboekhouding voor verzekeringsmaatschappijen (UAP's) bij te houden.

Het genereren van WBFin-rapporten is zoveel mogelijk gestandaardiseerd zodat elke administratie haar activiteiten gemakkelijk kan volgen. Ten slotte hebben we een module voor het beheer van leningen en eigen vermogen geïmplementeerd, waardoor investeringsorganisaties hun steun nauwkeurig kunnen rapporteren.

De transportsector

EASI, dat zowel uitgever als wederverkoper van zijn software-oplossing is, biedt grote flexibiliteit in de uitvoering van projecten. In feite moeten we meestal een interface bouwen tussen Adfinity en een andere zakelijke tool. En dat of het nu gaat om facturering, logistiek beheer, rapportage, enzovoort.

Dit geldt ook voor de transportsector waar EASI in de meeste gevallen heeft kunnen inspelen op de specificaties van zijn klanten. Het zeer geavanceerde analytische beheer van Adfinity maakt een gedetailleerde opvolging van de activiteiten van de transporteur mogelijk door bijvoorbeeld de rentabiliteit te analyseren per type transport, voertuig in het wagenpark, chauffeur, enzovoort.

Daarnaast biedt Adfinity de mogelijkheid om geconsolideerde rapporten te genereren tussen dochterondernemingen in verschillende landen, beheer van vaste activa, beheer van budgetten en cashflow, automatische codering van leveranciersfacturen, enzovoort. Zo veel zaken waarvan we uit ervaring weten dat die centraal staan bij onze klanten.

De vastgoedsector

Vastgoedbeheer wordt vaak afgehandeld in een gespecialiseerde tool. Als zodanig zijn de functionaliteiten die van een dergelijke tool worden verwacht, vaak volledig uitontwikkeld om efficiënte monitoring mogelijk te maken. De kritiek die we vaak te horen krijgen van onze ontwikkelaars, is het gebrek aan integratie van dergelijke oplossingen met de boekhouding.

Op basis van deze constatering hebben wij voor Adfinity een vastgoedmodule ontwikkeld waarmee je het beheer van gebouwen, verdeelsleutels, huurders, meters, contracten, huurleegstand, enzovoort gemakkelijk kunt afhandelen.

Onze toegevoegde waarde zit niet zozeer in wat de tool kan, maar eerder in de manier waarop we deze functionaliteiten beschikbaar stellen. Zo heb je de mogelijkheid om de handel en wandel van je onroerend goed te volgen terwijl je de boekhouding nauwgezet in de gaten houdt. Gepersonaliseerde rapporten kunnen op precies dezelfde manier worden gegenereerd als bij andere bedrijfstakken. Gebruiksgemak, detaillering, integratie met de boekhouding, dat zijn de sleutelwoorden van onze module.

En verder?

Adfinity is vanzelfsprekend ook aanwezig in veel andere bedrijfstakken. Onze ambitie is geen geheim, we willen de beste boekhoudtool zijn voor al je behoeften. Via deze link kun je enkele van onze referenties raadplegen.

Tot slot nodigen we je uit om een demonstratie van onze tool aan te vragen. Wij beantwoorden je vragen graag om samen te bekijken hoe we je boekhouding naar een nieuw level kunnen tillen.

New call-to-action

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel