Duw op enter om te zoeken

Vanaf wanneer schiet Excel te kort voor uw rapporteringen?

23/02/2017
Author Avatar
Arnaud Delforge
Executive Business Manager & Partner, EASI

Bent u een gebruiker van Excel?

In de zakenwereld van vandaag is de kans groot dat u "ja" antwoordt op deze vraag. Als u bovendien in een boekhoudkundig of financieel departement werkt, is de kans nog groter!

Elke maand opent quasi elke financieel directeur in België een Excel-bestand en begint hij zijn data te analyseren... Maar eerst moet hij de data nog behandelen, omvormen, in de juiste tabellen gieten, ... kortom, ze laten spreken. Sommigen beschikken over Excelbestanden die zich automatisch refreshen. Maar met de tijd worden dat soort bestanden trager en trager, en bij elke wijziging van uw rapport, doet Excel er lang over om de gegevens te herberekenen.

Kortom, wanneer de noden naar rapportering groeien, beginnen we op een aantal limieten van Excel te botsen...
Om hiervoor een oplossing te bieden, stelt EASI sinds een paar jaar een Business Intelligence (BI)-oplossing voor. De filosofie van dit soort tools is echt verschillend van Excel.

Ziehier enkele punten waarin Excel en Qlik Sense / Qlik View verschillend zijn:

Gebruiksgemak

Excel is een gemakkelijke tool die veel mensen kennen...
Maar... hebt u al een geprobeerd een Excelrapport te wijzigen dat door een van uw collega's is opgebouwd?
Meestal is het niet gemakkelijk, quasi onmogelijk zeg maar, om te begrijpen hoe dat rapport opgebouwd is, waar de gegevens vandaan komen, ... en in de praktijk betekent dit vaak dat u het werk helemaal opnieuw doet.

In Qlik Sense is de gebruiksvriendelijkheid tot een maximum gebracht. Om een rapport aan te passen, volstaat het de velden, de dimensies en de ranges aan te passen. Alle gebruikers werken op dezelfde manier. Op die manier vermijdt u dat de verschillende gebruikers hun rapport elk op hun eigen manier opbouwen.

Weergave / Presentatie

Excel geeft data weer in cellen, die u vervolgens kunt weergeven in draaitabellen of grafieken.

Qlik Sense geeft grafieken weer, tellers en evoluties op een zeer interactieve wijze. In de plaats van cijfers weer te geven die neerkomen op cel B4 gedeeld door C5, en de sommen in $C8, laat Qlik Sense u toe om factoren te manipuleren die eigen zijn aan uw bedrijf. U kunt uw "gerealiseerd" cijfer bekijken ten opzichte van uw "budget", rekening houdend met uw "geengageerde kosten" voor de "kostenplaats" die u zelf kiest.

Manipulatie van gegevens

In Excel doet men meestal een massa-export van de ruwe gegevens die men vervolgens manipuleert om ze te laten spreken.
Maar hoe kun je er zeker van zijn dat de cijfers nog correct zijn na al deze manipulaties? Er is altijd twijfel mogelijk...

In een BI-tool, is de applicatie rechtstreeks verbonden aan uw data en bent u dus zeker dat alle gegevens volledig gebruikt worden. Aan de ruwe data raakt u niet... wat de tool weergeeft, is dus per definitie correct!

Performantie

Zoals ik reeds vermeldde in de intro, kan een Excelbestand in bepaalde omstandigheden heel traag worden waardoor gebruikers niet altijd even enthousiast zijn. Qlik Sense daarentegen is geoptimaliseerd om de data op een indrukwekkend snelle manier in te laden en weer te geven, dankzij een gebrevetteerde technologie van Qlik.

Draagbaarheid

Een Excelbestand openen op een iPad, iPhone of ander toestel geeft nooit echt een perfect resultaat. Het bestand wordt geopend maar dat is het dan ook.
Qlik Sense is aangepast om zich op een responsieve manier aan te passen aan het schermformaat van de gebruiker. Het resultaat ziet er dus altijd goed uit, ongeacht het toestel waarop de gegevens weergegeven worden.

Heb ik hier al aan toegevoegd dat u meerdere databases kunt connecteren aan Qlik Sense om uw financiële data te kunnen combineren met gegevens uit uw andere bedrijfstoepassingen?

Dit artikel zou nog veel langer kunnen zijn, maar ik denk dat u hiermee al enkele elementen in handen hebt.
Als u zich na het lezen van dit artikel afvraagt waarom u nog steeds rapporten maakt in Excel, dan is een BI-tool voor u misschien wel een goede optie.

EASI ontwikkelde een "plug and play" datawarehouse voor Qlik Sense en Adfinity. Als u met Qlik Sense van start gaat, hebt u dus direct al uw boekhoudkundige gegevens in de tool!

Praat erover met uw consultant!

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article