Duw op enter om te zoeken

Wettelijke wijziging - Peppol verplichtingen

01/04/2019
Author Avatar
Stijn Boonen
Sales Engineer, EASI

Bekijk hier wat de toekomstige wettelijke wijzigingen inhouden en of ze jou treffen.Lire cet article en français?

Wat is er beslist?

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering in de Europese Unie de meest gangbare factureringsmethode wordt. Daarom verplicht ze aanbesteders om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken, wanneer die elektronische facturen aan de vastgelegde Europese norm voldoen.

Alles is beschreven in de Europese richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering. 

Wij geloven dat deze wettelijke wijziging niet enkel zal worden toegepast op de facturatie van- en naar de Vlaamse Overheid, maar in een later stadium eveneens zal worden toegepast op alle facturatie van- en naar bijvoorbeeld uw klanten & leveranciers.

Wat moet je precies weten

Ben je een aanbestedende dienst (federaal, niet-centraal of lokaal)?

Zo ja, dan is de Europese Richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 betreffende elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten op jou van toepassing.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Tot 18 april 2019 hebben alle lidstaten (en dus ook jij) de tijd om de richtlijn te implementeren en te handhaven. Je moet dus klaar zijn om dit type van factuur te verwerken, want vanaf die datum mag je geen enkele elektronische factuur meer weigeren die aan deze norm voldoet.

Ontvang je al facturen per e-mail?

Goed, toch betekent dit niet dat je reeds in orde bent. Onderstaande voorbeelden zijn GEEN e-facturen: 

  • een pdf
  • een intelligent gescande factuur
  • een factuur die je moet ophalen op een portaal
  • een e-mail met een factuur (in PDF, word-, excel- of XML-formaat) als bijlage 

Wat is een e-factuur dan wel? 

Een XML factuur die voldoet aan de Europese norm (PEPPOL, versie 2 of 3) en die aangeleverd wordt volgens de PEPPOL afspraken. Wie jou zo'n gestructureerde elektronische factuur stuurt, kan dat ook doen via het Peppol netwerk en je bent pas 'compliant' als je de facturen ook automatisch via dat netwerk kan verwerken.

In andere woorden: de verzender van de factuur moet je een gestructureerde elektronische factuur kunnen sturen (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard), zonder dat ze gebruik moeten maken van een e-mailadres.

Wat te doen?

We raden al onze Adfinity klanten aan om contact op te nemen met hun consultant. Adfinity is al compatibel met dit type van elektronische factuur. Jouw consultant kan voor jou gemakkelijk de gewenste configuratie opzetten.

Ben je geen Adfinity klant, maar wens je vrijblijvend meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren. Vanaf 19 april 2019 moet iedereen elektronische facturen in PEPPOL bis-formaat kunnen aanvaarden.

Peppol_1

We denken al verder

Voldoet u aan de Europese richtlijn, bekijk dit dan als een eerste stap in je proces. We helpen je graag bij een doorgedreven overgang naar een intelligente elektronische facturering. De doorlooptijd van afhandeling ligt bij een e-factuur gemiddeld 10 dagen korter. Daarnaast zijn e-facturen ook veel correcter en leiden ze minder tot discussie.

Ook wie geen aanbestedende dienst is, moet zich ervan bewust zijn dat dit model voor iedereen toegankelijk is en vele voordelen heeft (snel, efficiënt, duurzaam). 

Correcte communicatie

Wettelijke wijzigingen worden zo snel mogelijk in Adfinity geïntegreerd. Aangezien we bij EASI prat staan op het communiceren met onze klanten / partners / leveranciers, brengen we iedereen ook steeds op de hoogte van de verschillende wijzigingen in de wetgeving die hen aangaan. Zij ontvingen vorige week dan ook een een communicatie om hen van de Peppol verplichtingen op de hoogte te brengen.

New call-to-action

 

 

 

 

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article