Duw op enter om te zoeken

"Het belang van dit boek overstijgt de persoon en het leven van Salvatore"

06/11/2018
Author Avatar
Florence Cooreman
Corporate communication

Toen het boek van Salvatore Curaba en Vincent Dussawoir stilaan vorm kreeg, was het meteen duidelijk dat er ook een Nederlandstalige versie zou komen. EASI is dan ook een op en top Belgisch bedrijf met twee kantoren in Wallonië en twee kantoren in Vlaanderen, Leuven en Gent.

Onder de leiding van Thomas Van Eeckhout die al 12 jaar voor EASI werkt en er intussen managing partner is, blijft EASI Vlaanderen sterk groeien. Zijn broer Johan van Eeckhout die schrijver en vertaler is, werd door Salvatore gevraagd om "Ze verklaarden me gek" te vertalen. Nu het tijd is voor de lancering van het boek, vragen we hem om ons wat meer te vertellen over dit avontuur. 

‘Ze verklaarden me gek’ was een echt avontuur. Hoe ben jij erbij betrokken geraakt?

Johan van Eeckhout : Toen ik nog in België woonde maakten mijn broer Thomas en ik er een goede gewoonte van om regelmatig samen te gaan lopen. Naarmate onze conditie beter werd, boden die tochten ons de gelegenheid om honderduit over vanalles en nog wat te praten en te filosoferen. In die gesprekken maakte ik al kennis met de bedrijfsfilosofie van EASI en de belangrijke rol die Salvatore zowel in het leven van mijn broer als in het bedrijf zelf heeft gespeeld. Toen de vraag kwam om een boek over Salvatores levensverhaal en zijn visie op ondernemerschap te vertalen, was mijn interesse dus al geprikkeld.

Ging je meteen akkoord om het boek te vertalen? 

Ik ben geen professioneel vertaler. Dat is een voordeel; ik kan heel kieskeurig zijn bij het beoordelen van de teksten die ik zou willen vertalen. Door de band genomen zijn dat vooral teksten met een filosofische insteek, die relevant zijn voor hedendaagse maatschappelijke kwesties. Als ik veel affiniteit voel met een tekst en ik me goed kan aansluiten bij de boodschap die hij uitdraagt, zeg ik toe. Als Salvatores boek enkel een handleiding voor bedrijfsleiders geweest was, had ik de beker ongetwijfeld aan mij laten voorbijgaan. Maar zijn boodschap reikt veel verder en heeft ook maatschappelijke en zelfs filosofische relevantie. Halverwege het manuscript was ik verkocht.

Wat dacht je na het lezen van de eerste versie? 

Ik was onder de indruk van Salvatores vermogen om klassieke tegenstellingen te overstijgen. Temeer omdat ik me goed realiseerde dat hij dat vermogen afgeleid had uit levenservaringen en niet omdat hij een filosofische inleiding tot het Taoïsme had gelezen. Wie die inzichten op basis van levenservaringen heeft opgedaan, belichaamt ze op een heel persoonlijke manier. Je voelt dadelijk dat het geen loutere boekenwijsheid is.

Hoe is het vertaalproces verlopen? 

Vertalen is... zo eerlijk mogelijk verraden. Het is een onmogelijke oefening in koorddansen, waarbij de brontekst je aan de ene mouw, en je eigen interpretatiekader je aan de andere mouw trekt. Daarom is het zo belangrijk dat je voldoende verbondenheid voelt met de tekst die je vertaalt. Bovendien beschikte ik over twee kostbare hulpmiddelen: ik kon terugvallen op een leesgroep van EASI-medewerkers én ik stond rechtstreeks in contact met Vincent, die instond voor de oorspronkelijke versie van het boek. Zij hebben een mooie bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Heb je het bedrijf herkend waarvoor Thomas al meer dan tien jaar werkt? 

Ik heb m’n broer leren kennen als iemand die de kunst verstaat om op een heel zorgzame en betrokken manier leiding te geven en te inspireren. Die eigenschappen komen ook heel sterk naar voren in de leiderschapsstijl die Salvatore voorstaat. Ik neem aan dat mijn broer een ideale leerschool gevonden heeft om de eigenschappen waarover hij van nature beschikt alsmaar verder te verfijnen. De persoon van Salvatore heeft daarbij een grote rol gespeeld, maar niet minder de organisatorische stempel die hij op het hele bedrijf heeft gedrukt.

Wat onthoud je van het parcours van Salvatore en jouw ervaring als vertaler?  

Dat je het kompas voor een zinvol leven alleen in jezelf kan vinden. Dat het enige alternatief hiervoor blinde gehoorzaamheid is. Dat er een opvatting van leiderschap bestaat die op dit inzicht gebaseerd is en anderen dus uitdaagt en oproept om hun eigen unieke leven te leiden. Deze ideeën zijn niet nieuw voor mij, maar Salvatore blaast ze op een verfrissende manier nieuw leven in.

Welke zijn je lievelingspassages?  

Ongetwijfeld de meer autobiografische passages en met name die over het leven van Salvatores ouders en zijn jeugd. Wie iemand als Salvatore ontmoet, stelt zich onvermijdelijk de vraag: welke omstandigheden hebben deze man gevormd? In die passages kan je soms het begin van een antwoord op die vraag vinden.

Maar het belang van dit boek overstijgt natuurlijk de persoon en het leven van Salvatore. Het prikkelt je om je eigen leven in handen te nemen en om ondernemingen – ook de grote onderneming van ons samenleven – vanuit nieuwe opvattingen en organisatorische praktijken vorm te geven.    

Om het boek te bestellen: https://salvatorecuraba.com/nl/boek-bestellen

Bestel Boek Salvatore Curaba

 

 

 

 

 

 

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article