Duw op enter om te zoeken

Financiële gezondheid: wat je in de gaten moet houden

17/02/2021
Author Avatar
Stijn Boonen
Sales Team Leader, EASI

Sommige bedrijven zijn financieel gezond, maar kunnen op korte termijn toch in de problemen komen. Hier leg ik uit welke zaken je in de gaten moet houden. 

De basis 

In het algemeen zijn er 3 belangrijke indicatoren om je financiële gezondheid mee aan te geven. Het is dus belangrijk om na te gaan op welke manier je systematisch rapporteert over:  

 • De solvabiliteit ofwel de verhouding tussen het vermogen dat werd ingebracht door de aandeelhouders en het vermogen dat werd ingebracht door derden. Een gezond bedrijf is namelijk niet alleen afhankelijk van kredietverstrekkers, het moet ook voldoende eigen vermogen op de balans aantonen. Daarom wordt deze indicator vooral gebruikt om aan te geven hoe gezond het bedrijf is op langere termijn. Het geeft bijvoorbeeld ook aan of je voldoende vermogen hebt om in te spelen op nieuwe kansen. 

 • De liquiditeit ofwel hoe goed kan jouw bedrijf aan haar lopende financiële verplichtingen en kortlopende schulden voldoen? Je berekent dit door de voorraden af te trekken van je vlottende middelen en dat bedrag te delen door je schulden op 1 jaar tijd. Deze indicator kijkt vooral naar de financiële gezondheid van je bedrijf op korte termijn. 

 • De rendabiliteit ofwel de indicator die aangeeft hoe winstgevend je onderneming precies is. Je deelt hiervoor de netto winst door het eigen vermogen en dat getal vermenigvuldig je met 100. Uiteraard geldt, hoe hoger je percentage, hoe winstgevender de onderneming is. 

Surplus


Toch zijn er ook andere belangrijke indicatoren die aangeven hoe het met je onderneming gesteld is. Het is erg belangrijk om na te denken over hoe je deze zaken ‘meet’ en op welke manier je hierover rapporteert. Ik denk dan onder meer aan:

 • Hoe tevreden zijn je klanten?
 • Hoe kwalitatief is het werk dat je personeelsleden afleveren?
 • Hoe duurzaam is de relatie met je leveranciers?

Onder de radar ?

Maar… als een onderneming in de problemen komt, is dat niet altijd omdat ze bovenstaande indicatoren niet opvolgden. Soms gaat het om ‘red flags’ die onzichtbaar blijven. Om te voorkomen dat je onderneming in moeilijkheden raakt, kan je aan onderstaande zaken extra aandacht besteden.

 • Hoe gaat je bedrijf om met audits?

  Auditors en kaderleden of management kunnen verschillende meningen hebben over het resultaat van een audit. Auditoren hebben vaak een meer conservatieve kijk op de resultaten. Vb. als het gaat om het erkennen van potentiële verliesposten. Normaal gezien levert een auditor ook een “summary of misstatements’ af. Hierin houden ze bij welke fouten werden gemaakt, welke gecorrigeerd werden en welke niet. Bekijk dergelijke documenten grondig en probeer te vermijden dat een verschil van mening kan leiden tot fouten of onjuistheden in financiële verslagen van je bedrijf.
 • Hoe zit het met de cash-flow?

  Deze indicator is een heel belangrijk om je te waarschuwen voor problemen. Wanneer kan je te maken krijgen met een negatieve cashflow? Winst wordt positief als je een factuur verstuurd, maar je cashflow wordt pas positief wanneer een factuur betaald is. Je kan met andere woorden dus een tijdje winst maken als je al een heel deel gefactureerd hebt aan je klanten, maar als die klanten nog maar een klein deel van die facturen hebben betaald, zit je dus met een negatieve cashflow. Als die situatie té lang blijft duren, zit je in de rats. Je merkt de gevolgen van een negatieve cashflow als je je liquiditeit berekent. Is die té krap? Ga dan zeker in gesprek je klanten, partners en leveranciers om zo te werken naar een gezondere situatie voor je onderneming.

 • Hoe zit het met de diversiteit van je klantenportfolio?

  Een slimme spaarder legt niet al z’n eieren in hetzelfde mandje. Risico’s spreiden is slim, maar kansen spreiden is dat ook. Door te voorkomen dat je afhankelijk bent van 1 of enkele klanten in hetzelfde segment bescherm je jezelf. Het kan altijd gebeuren dat een bepaalde sector in de problemen komt of dat een van je klanten failliet wordt verklaard. Zoek dus zeker de variatie op, en dat bedoelen we in de ruimste zin. Zowel wat betreft het type klanten als vb. waar ze gelegen zijn.

 • Staar je je blind op de omzet i.p.v. de winst?

  Hoewel je omzet enorm kan stijgen, zie je niet altijd gereflecteerd in je winst. Als dat het geval is, loont het om te kijken naar hoe je overheadkosten of bedrijfskosten zijn geëvolueerd. Probeer als indicatie vooral te kijken naar wat je overhoudt op het einde van de rit en in te zetten op structurele winst en een rendabel verdienmodel.

 • Hoe ga je om met onregelmatigheden en complexe gegevens?

  Vallen cijfers hoger of lager uit dan wat je zou verwachten, ga je dan op onderzoek uit? Worden de maandafsluitingen correct nageleefd, worden er exploitatiekosten geactiveerd, of van waar komen de stijgingen van de ‘overige uitgaven’ of de ‘juridische kosten’ bijvoorbeeld. Het is een goede gewoonte om onverwacht hoge of lage cijfers te onderzoeken. Zo weet je zeker dat het niet om een foutje gaat of dat er niets verborgen wordt. Hetzelfde geldt voor de interne en externe complexe transacties. Als deze niet worden begrepen of geen gezonde economische basis hebben, raden we aan om deze verder te onderzoeken.

 • Hoe volg je jouw voorraden op?

  Één van de meest zorgwekkende evoluties wat betreft voorraden is een stijgende voorraad of een stijging in het aantal debiteuren in verhouding tot je verkoop. Dit kan een teken zijn dat er in de toekomst meer afschrijvingen op je voorraden zullen volgen, of dat er waarschijnlijk oninbare vorderingen op komst zijn. Als je wil weten wat de negatieve gevolgen zullen zijn en hoe je deze kan beperken, moet je deze factoren analyseren om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze stijging.

 • Hoe vaak analyseer je jouw cijfers?

  Bij veel bedrijven is het de gewoonte om balansbesprekingen te organiseren op het einde van het kwartaal. Toch is het interessant om minstens maandelijks je belangrijkste KPI’s te evalueren. Sommige KPI’s kan je zelfs wekelijks bekijken. Zorg dat je over een handige tool beschikt die je cijfers helder weergeeft, zodat je een duidelijke analyse kan maken van de situatie. Als je je cijfers te lang laat liggen, kan je geen goeie beslissingen maken.

 • Hoe gedigitaliseerd is je onderneming?

  Er is al veel geschreven over dashboards, maar onderschat de kracht van een goeie tool niet. Slimme software kan je helpen met het correct inschatten van gemiddelde betaaltermijnen, welke inkomsten je kan verwachten, hoe het staat met je voorraden, of je kan uitkijken naar nieuwe aanwervingen of andere nieuwe investeringen. De data waarover je beschikt, spreekt over je eigen geschiedenis. Ze laat je niet alleen toe om slim conclusies te nemen, maar ook om te evalueren of je onderneming financieel gezond is. Een goed overzicht dat visueel ondersteund wordt helpt je hier ontegensprekelijk bij. 

Conclusie

Het vergt vaak heel wat technische kennis om zorgwekkende elementen op te sporen, te onderzoeken en op te lossen. Wij raden aan om zo nauwkeurig mogelijk te rapporteren en voldoende ‘checks and balances’ in te voeren om er zo voor te zorgen dat er fouten of onjuistheden in je financiële verslagen sluipen. Vaak biedt de verandering van boekhoudpakket mogelijkheden om duidelijker te gaan rapporteren, te zorgen voor meer structuur in het financiële departement en over het algemeen meer mogelijkheden te creëren voor data-analyse. Is het jouw doel om correctere informatie te gaan verzamelen? Laat je dan goed bijstaan in het proces, want het verkrijgen en begrijpen van de juiste informatie is écht de enige manier om gezonde en succesvolle beslissingen te nemen voor jouw onderneming.

New call-to-action

Vacatures

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe collega's!

Als je onze waarden deelt en op zoek bent naar een uitdagende job in België's Best Workplace, bezoek dan onze website.

Solliciteer nu

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel