Duw op enter om te zoeken

Business Continuity waarborgen: Een roadmap naar veerkracht in het huidige dynamische landschap

Author Avatar
Herman Clicq
Marketing Supervisor, EASI

In het snel evoluerende bedrijfslandschap van vandaag is de term "business continuity " een cruciaal concept geworden voor organisaties van alle groottes en industrieën. Business continuity verwijst naar een uitgebreide reeks strategieën en plannen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat essentiële bedrijfsfuncties kunnen worden voortgezet of snel kunnen worden hersteld in het geval van een verstorend incident. Dergelijke incidenten kunnen natuurrampen, cyberaanvallen, stroomstoringen, verstoringen van de toeleveringsketen en zelfs wereldwijde gezondheidscrises omvatten. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste terminologie in verband met bedrijfscontinuïteit, geven we praktijkvoorbeelden en use cases en bieden we een stappenplan om jouw veerkracht te vergroten.

Laat ik beginnen met wat terminologieën te verduidelijken die vaak worden gebruikt wanneer we het hebben over  business continuity:

Business Continuity Planning (BCP)

BCP is het proactieve proces van het creëren van strategieën, procedures en richtlijnen om ervoor te zorgen dat een organisatie haar essentiële functies kan blijven uitvoeren tijdens en na een ramp of crisis. Dit omvat het identificeren van potentiële risico's, het beoordelen van hun potentiële impact en het ontwikkelen van plannen om deze risico's te beperken.

Disaster Recovery (DR) 

DR is een onderdeel van bedrijfscontinuïteit dat zich richt op het herstel van IT-infrastructuur en gegevens na een verstorende gebeurtenis. Het gaat om het onderhouden van back-upsystemen, -gegevens en -toepassingen om een snelle herstel na een ramp mogelijk te maken.

Risk Assessment

Hierbij worden potentiële bedreigingen, kwetsbaarheden en gevolgen geïdentificeerd die de normale bedrijfsactiviteiten kunnen verstoren. Het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling helpt organisaties bij het bepalen van hun prioriteiten om zich voor te bereiden op verschillende scenario's.

Incident Response Plan 

Een incident response plan beschrijft de stap-voor-stap procedures die gevolgd moeten worden in het geval van een inbreuk op de beveiliging of een ander kritisch incident. Het zorgt ervoor dat de organisatie snel en efficiënt kan reageren om de schade te beperken.

Wat is het nut van Business Continuity?

Zo, nu je vertrouwd bent met enkele van de meest gebruikte Business Continuity vaktermen 😉, laten we eens kijken naar het waarom. Waarom zou je hier als bedrijf tijd, energie en - niet te vergeten - geld in investeren? Wel, er zijn veel mogelijke motivaties en redenen, maar de top 5 kan als volgt worden samengevat:

1. Natuurrampen

Stel je een winkelketen voor met meerdere winkels. Als een zware storm een van de belangrijkste magazijnen beschadigt, zorgt een robuust business continuity plan ervoor dat er off-site back-ups worden gemaakt van de voorraadgegevens en dat er alternatieve distributiekanalen worden opgezet om klanten te kunnen blijven bedienen.
 
Denk niet dat het jou niet zal overkomen, vooral in de context van de opwarming van de aarde waarin we leven. Elke dag staan de kranten vol met berichten over extreem weer...

2. Cyberattack

In het geval van een ransomware-aanval op een financiële instelling, zou een goed voorbereide organisatie haar netwerk hebben gesegmenteerd om de verspreiding van de aanval te voorkomen, regelmatig back-ups hebben gemaakt van kritieke gegevens en medewerkers hebben getraind in het herkennen van en het reageren op pogingen tot phishing.

3. Verstoring van de supply chain

Een autofabrikant die voor een kritisch onderdeel sterk afhankelijk is van een specifieke leverancier, kan te maken krijgen met productiestilstand als die leverancier een storing ondervindt. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, moet de fabrikant relaties onderhouden met alternatieve leveranciers en zijn supply chain-strategie regelmatig herzien.

4. Pandemieën en gezondheidscrises

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat bedrijven plannen moeten hebben voor gezondheidscrises. Een goed voorbereid bedrijfscontinuïteitsplan bevat protocollen voor werken op afstand, communicatiestrategieën en procedures om de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd essentiële activiteiten in stand te houden.

5. Storingen in de fysieke infrastructuur

Naast natuurrampen kunnen storingen in de infrastructuur, zoals HVAC-storingen, loodgietersproblemen, brand of structurele problemen de bedrijfsvoering verstoren. Business continuity planning omvat redundante systemen, onderhoudsprotocollen voor faciliteiten en noodmaatregelen om fysieke infrastructuurproblemen aan te pakken.

Het lijdt geen twijfel dat bedrijven moeten werken aan een consistente business continuity strategie, ongeacht hun branche, bedrijfsgrootte of locatie. Een uitgebreid business continuity plan moet gebaseerd zijn op een aantal cruciale fundamenten en kan gezien worden als een roadmap.

Een continuïteitsplan is nooit af: het is een voortdurende opdracht die wordt gedefinieerd door een duidelijk stappenplan dat - op zijn minst - de volgende elementen moet bevatten:

Roadmap ingrediënten voor veerkracht van je bedrijf

1. Risk Assessment

Begin met het identificeren van potentiële risico's en hun mogelijke gevolgen voor je bedrijf. Neem zowel interne (bijv. IT-systemen) als externe (bijv. toeleveringsketen) factoren in overweging.

2. Bedrijfsimpactanalyse

Bepaal de kritieke functies en processen die behouden moeten blijven om het bedrijf te laten overleven. Deze analyse geeft richting aan je prioriteiten in het geval van een verstoring.

3. Planontwikkeling

Maak gedetailleerde bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen waarin specifieke acties worden beschreven die moeten worden ondernomen als reactie op verschillende scenario's. Deze plannen moeten communicatiestrategieën, toewijzing van middelen en alternatieve werkafspraken bevatten. 

4. Testen en trainen

Test regelmatig de efficiëntie van je plannen door middel van gesimuleerde oefeningen. Train werknemers over hun rollen en verantwoordelijkheden tijdens een crisis om een gecoördineerde reactie te garanderen.

5. Evalueren en bijwerken waar nodig

Business Continuity is een continu proces. Herzie en actualiseer je plannen regelmatig om rekening te houden met veranderingen in technologie, personeel en potentiële risico's.

Conclusie

In de huidige digitale en onvoorspelbare bedrijfsomgeving is bedrijfscontinuïteit niet langer optioneel - het is een fundamentele noodzaak.

Organisaties die investeren in uitgebreide business continuity-plannen en -strategieën beschermen niet alleen hun activiteiten, maar laten ook zien dat ze zich inzetten voor veerkracht, klantenvertrouwen en succes op de lange termijn.

Door de belangrijkste terminologie te begrijpen, te leren van voorbeelden uit de praktijk en een strategische roadmap te volgen, kunnen bedrijven de basis leggen voor blijvend succes, zelfs bij tegenslag. 

NIS2 whitepaper

Vacatures

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe collega's!

Als je onze waarden deelt en op zoek bent naar een uitdagende job in België's Best Workplace, bezoek dan onze website.

Solliciteer nu

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel