Duw op enter om te zoeken

Fiscale fiches 281.10/281.20 en vergoedingen van werkelijke kosten: Adfinity kan je helpen!

14/12/2021
Author Avatar
Anthony Jeanjot

Als gevolg van een wetswijziging gaat er een meldingsplicht gelden op de fiscale fiches voor zowel de kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken, als de forfaitaire onkostenvergoedingen die zijn vastgesteld volgens ernstige en met elkaar overeenstemmende normen. De meldingsplicht gaat in vanaf inkomstenjaar 2022.

Deze wijzing zal in twee fasen worden ingevoerd. Een eerste aanpassing geldt vanaf het inkomstenjaar 2021 en betreft zowel werknemers (281.10) als bedrijfsleiders (281.20).

Achtergrond

De FOD Financiën onderscheidt drie verschillende vergoedingen die werkgever aan de werknemers toekent:

  • Forfaitaire vergoedingen die op basis van ernstige en met elkaar overeenstemmende normen zijn vastgesteld.
  • Forfaitaire vergoedingen die niet op basis van ernstige normen zijn vastgesteld.
  • Vergoedingen die zijn vastgesteld op basis van werkelijke en bewezen kosten, bijvoorbeeld facturen of kastickets.

Tot inkomstenjaar 2020 vermeldt fiche 281.10 in vak 27, onderdeel B, alleen de vergoedingen die niet gebaseerd zijn op ernstige en met elkaar overeenstemmende normen (de andere twee vormen van vergoeding worden niet vermeld).

pic 1 NL

Fasering 

1e fase: Inkomstenjaar 2021 - Wijziging opmaak fiscale fiche

Kort gezegd zullen de drie soorten vergoedingen op de fiscale fiche worden opgenomen.

Het bedrag van de vergoeding mag echter alleen worden vermeld in het geval van een forfaitaire vergoeding die op basis van overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende normen is vastgesteld.

2e fase: Inkomstenjaar 2022 - Vermelding bedrag per vergoeding

Om de FOD Financiën een beter overzicht te geven van de kosten die de werkgever vergoedt, moeten de bedragen per soort vergoeding vermeld worden.

De 'kosten eigen aan de werkgever' kunnen momenteel buiten de loonadministratie om aan de werknemer terugbetaald worden, vooral als het gaat om een terugbetaling op basis van bewijsstukken. De nieuwe wetgeving vereist dat deze kosten vanaf 2022 op de loonfiche worden vermeld om de juistheid van de belastingaangifte te waarborgen.

Dit zal vanuit juridisch oogpunt consistenter zijn (art. 16, §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten).

Overzichtstabel
Inkomstenjaar 2021:

Année de revenu 2021_NL

 

Inkomstenjaar 2022:

Année de revenu 2022_NL

Betreft ook bedrijfsleiders

Alles wat hierboven is beschreven, geldt ook voor bedrijfsleiders en voor fiscale fiche 281.20.

Adfinity is er voor jou!

Adfinity maakt het mogelijk dit met een standaardoplossing aan te pakken.

Wil je meer weten? Aarzel niet om hier met jouw adviseur over te spreken of contact met ons op te nemen. Wij geven graag antwoord op jouw vragen.

Bronnen:

  • De wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
  • Mededeling van de FOD Financiën aan de Unie van erkende sociale secretariaten, d.d. 18 juni 2021.

New call-to-action

Vacatures

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe collega's!

Als je onze waarden deelt en op zoek bent naar een uitdagende job in België's Best Workplace, bezoek dan onze website.

Solliciteer nu

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Follow us

  

Deel dit artikel