Duw op enter om te zoeken

Views gebruiken in de Excel-reporting

07/11/2017
Author Avatar
Fabrice Moll
Expert Software Engineer

In een voorgaand artikel hebt u reeds kennis gemaakt met onze Excel-reporting tool.

In dit atikel willen we nog iets dieper ingaan op de evoluties die onze Adfinity-formules de jonste tijd hebben doorgemaakt.

Vandaag wil ik heb hebben over de functionaliteit die toelaat views weer te geven van data.

views excel reporting adfinity boekhouding software

Eerst kiest u een view, die door uw EASI consultant gecreëerd is, waarin u kunt beslissen welke verschillende data uit uw database u wilt weergeven. Vervolgens hebt u twee mogelijkheden:

  • Een tabel aanmaken (een lijst)
  • Een draaitabel aanmaken

Ziehier de concrete resultaten van deze beide mogelijkheden:

views excel reporting adfinity boekhouding software

views excel reporting adfinity boekhouding software

Eenvoudig, niet? Maar het is nog niet alles!

Deze tabellen zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw database. Het volstaat om op "refresh" te klikken om de meest recente versie van uw gegevens te zien!

Zoals u weet kunt u daarna via de klassieke Excel-functionaliteiten uw gegevens verder bewerken in Excel.

Als extra functionaliteit is het ook mogelijk om de data die in het Excelbestand geïmporteerd worden, te filteren nog vóór ze in het Excelbestand opgenomen worden. Dit is nuttig om niet onnodig veel data te importeren. U kunt dit doen door de optie "Edit filters" te gebruiken:

views excel reporting adfinity boekhouding software

Deze filters worden ook opgeslaan zodat u ze nadien kunt wijzigen, hergebruiken, ... elke keer als u het Excelbestand nadien opnieuw gebruikt.

Tot binnenkort, voor een nieuw artikel over de "template"-functionaliteit.

Current job openings

Job title
Location
Job title
Location
Job title
Location

Sign up to our newsletter

Follow us

Share this article