Duw op enter om te zoeken

Zal Blockchain boekhouden revolutionair veranderen?

27/11/2017
Author Avatar
Adrien Sergeant
Business Consultant, EASI

Wat is blockchain? Wat heeft het met boekhouding te maken? En wat zijn de gevolgen voor het beroep?

Wat is Blockchain?

Blokchain (of een blokketting) is een technologie die op een veilige en gedecentraliseerde manier informatie opslag en transmissie toelaat. Het is met andere woorden een soort grootboek, een techniek die de authenticiteit van documenten valideert.

Je kent het vast vooral van Bitcoin. Blockchain ligt aan de basis van die virtuele munteenheid. Hiermee kunnen documenten, contracten en bankrekeningen op een fraudebestendige manier worden geauthenticeerd. Transacties zijn dus helemaal veilig en dat zonder dat ze gebruik hoeven te maken van een centrale architectuur zoals peer-to-peernetwerken.

En daar ligt de revolutie. Het meest bekende voorbeeld is dus Bitcoin, een munt zonder centrale bank. Maar blockchain zou kunnen gelden voor veel andere aspecten van ons leven. Het zou het einde kunnen aankondigen van vele tussenpersonen: banken, beurzen, notarissen, of zelfs voor ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor certificering.

Heb je een alledaagsvoorbeeld nodig?

Gemeentes zouden perfect kunnen investeren in blockchain om je identiteitskaart online aan te maken, te vernieuwen of online je rijbewijs te valideren. Zo hoeven zij zelf niet meer tussen te komen. 

Wat heeft het met boekhouding te maken?

Het eerste onmiddellijke gevolg van het gebruik van blockchain is dat klanten geen financiële gegevens of documenten meer aan hun accountant hoeven te verstrekken.

Aangezien alle financiële informatie geautomatiseerd kan worden, zal de boekhouding niet langer in rekening worden gebracht aan de klanten.

Boekhoudkundige informatie die voor iedereen op elk moment toegankelijk is, zal dus geen waarde meer hebben. Denk maar aan Google die zijn zoekindex ook gratis aanbiedt. 

Concreet betekent dit dat klanten geen aangiften meer hoeven in te dienen. De regering zal immers rechtstreeks toegang hebben tot informatie en dus in staat zijn om de op financiële transacties ingehouden belastingen rechtstreeks terug te betalen.

Zo hoeft niemand accountants te vragen om belastingaangiften in te vullen. Omgekeerd zullen klanten advies inwinnen bij professionals om hun belastingaftrek te optimaliseren.

Doordat je als accountant direct over alle informatie beschikt, kan je met behulp van artificiële intelligentie voorspellende uitspraken doen. Niet langer alleen op basis van je persoonlijke ervaring, maar ook op basis van de analyse van gegevens van miljoenen bedrijven.

Wat zijn de gevolgen voor het beroep?

Boekhouden zoals we het nu kennen, heeft de neiging om te verdwijnen. 

Maar vergis je niet. Accountants hebben meer dan ooit - een rol te spelen. De komst van deze nieuwe technologie doet veel vragen rijzen, met name over het risico van fraude en de nauwkeurigheid van de in het systeem ingevoerde gegevens. Accountants zullen daarom een grotere rol spelen bij de controle en validatie. Hun rol zal dus evolueren en de waarde van hun werk zal alleen maar toenemen.

Blockchain zal ook de rol van accountant naar het bestuur verschuiven. Het elimineren van repetitieve taken zal tijd vrijmaken voor werk met een hogere toegevoegde waarde. De boekhouding kan vervolgens worden gewijd aan besluitvorming, analyse van onderwerpen en strategie.

Blockchain zou ook verbeteringen kunnen aanbrengen in het huidige systeem. In de forensische boekhouding is het op dit moment niet altijd mogelijk om alles te controleren of om de overlappingen te maken die nodig zijn voor een exhaustieve controle, die blockchain meer mogelijk zal maken.

Het is moeilijk te weten wanneer en in welke mate deze veranderingen zullen plaatsvinden, aangezien zij zullen afhangen van de snelheid waarmee de technologie wordt ingevoerd.

Er moeten nog veel problemen worden opgelost met betrekking tot het respecteren van de vertrouwelijkheid, de goedkeuring van internationale normen. Er zijn ook nog geen duidelijke regels voor de goedkeuring van deze processen door regeringen op internationaal niveau. Toch twijfelen deskundigen niet aan de komst van deze baanbrekende technologie of de verstoringen die deze zal veroorzaken.

New call-to-action

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article