Duw op enter om te zoeken

Wat je moet weten over de hervorming van het vennootschapsrecht

01/05/2019
Author Avatar
Dieter Offermans
Sales Engineer, EASI

‘Welke gevolgen heeft deze wetgeving op mijn financieel beheer?’ ‘Wat wordt afgeschaft?’ ‘Moet ik mijn statuten aanpassen?’ ‘Hoeveel tijd heb ik om in orde te zijn?’ Ontdek hier de impact van deze hervorming voor jouw onderneming.

Dit artikel in het Frans lezen?

De overheid heeft voor het eerst in 50 jaar onze ondernemingswetgeving grondig gemoderniseerd. 1 mei - vandaag - is het D-day en dat brengt heel wat met zich mee. We overlopen de meest opvallende wijzigingen en de gevolgen voor uw financieel beheer. 

Wat zijn de 9 meest opvallende wijzigingen?

1. Iedereen is gelijk voor de wet

Vzw’s, landbouwers, vrije beroepen… zijn vanaf nu ook ondernemingen. Er is met andere woorden geen verschil meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Ook een vereniging kan vanaf nu een faillissement aanvragen. Een privilege dat voordien enkel toebehoorde aan een handelsvennootschap.

2. Er zijn nog maar 4 basisvormen voor een vennootschap

Bekijk hieronder het overzicht.

1. Besloten vennootschap (BV)

 • Geen vereist startkapitaal, wel toereikend aanvangsvermogen
 • Opgericht door minstens 1 aandeelhouder
 • Aandelen kan je vrij overdragen, 
  minstens 1 aandeel met 1 stem
Kleine en middelgrote ondernemingen
 
 
 
 

2. Naamloze vennootschap (NV) 

 • Min. 61.500 euro startkapitaal
 • Opgericht door minstens 1 aandeelhouder
 • Aandelen kan je vrij overdragen, 
  minstens 1 aandeel met 1 stem
Grote ondernemingen
 
 
 

3. Coöperatieve vennootschap (CV)

 • Geen vereist startkapitaal, wel toereikend aanvangsvermogen
 • Opgericht door minstens 3 aandeelhouders
 • Aandelen zijn niet vrij overdraagbaar   
Ondernemingen die het coöperatieve gedachtengoed nastreven
 
 
 

 4. De maatschap

 • Geen vereist startkapitaal
 • Opgericht door minstens 2 vennoten
 • Aandelen zijn op naam en niet overdraagbaar 
  (tenzij anders bepaald)   
 Enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid
 
 
 

 

Bovenstaande vennootschappen vormen de basis van de toekomstige vennootschapsvormen. Overige bestaande vennootschapsvormen worden juridisch tot één van de 4 bovenstaande vormen herleid. Zo worden bijvoorbeeld de VOF en de commanditaire vennootschap voortaan behandeld als varianten op een maatschap met rechtspersoonlijkheid.

Volgende vennootschapsvormen worden afgeschaft.

 • De stille handelsvennootschap
 • De tijdelijke handelsvennootschap
 • CVOA
 • ESV
 • LV (landbouwvennootschap)
 • EBVBA
 • S-BVBA
 • Comm. VA
 • VSO

3. De BV(BA) de vennootschapsvorm bij uitstek voor de KMO

Als ondernemer moet je niet langer 18.550 euro kunnen voorleggen bij de oprichting van een BVBA. Met de komst van de BV, wordt het startkapitaal vervangen door een toereikend aanvangsvermogen dat afhankelijk is van de voorgenomen bedrijvigheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je eraan moet beginnen zonder plan. De notaris vraagt je nog altijd om een gedetailleerd financieel plan voor te leggen. In deze nieuwe vennootschapsvorm is het tevens ook mogelijk om alleen een vennootschap op te richten. Hierdoor slorpt de BV de E-BVBA, SBVBA en de gewone BVBA op. Winst kan je voortaan enkel uitkeren na een grondige balans- en liquiditeitscheck.

4. De NV krijgt meer flexibiliteit

Een van de grootste struikelpunten bij het oprichten van een NV was het minimumquota van 3 oprichters. In de nieuwe vennootschapswet valt dit weg en kan je voortaan alleen een NV oprichten. In tegenstelling tot een BV, blijft het vereist minimumkapitaal wel van toepassing voor een NV. Ook wordt een familiale overdracht binnen een NV flexibeler. Zo kunnen aandelen vanaf nu geschonken worden aan kinderen terwijl de pater familias als enige bestuurder wordt aangeduid. Indien hij het vetorecht behoudt, wordt het voor de kinderen zelfs quasi onmogelijk om hem te ontslaan.

5. Één aandeel is niet langer één stem

De nieuwe wet laat beursgenoteerde bedrijven toe om trouwe aandeelhouders twee stemmen te geven per aandeel.Hier dienen wel enkele voorwaarden aan voldaan te worden. Zo heeft deze wetgeving enkel betrekking op volstortte aandelen die minstens 2 jaar ononderbroken op de naam van dezelfde aandeelhouder staan. Hiervoor is tevens een twee derde meerderheid nodig om dit aan te passen in de statuten. Voor niet beursgenoteerde bedrijven geldt er een drie vierde meerderheid om de statuten aan te passen.

6. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt

Afhankelijk van de omzet van je bedrijf ben je slechts tot een bepaald bedrag aansprakelijk. Natuurlijk geldt deze regel niet meer in het geval van ernstige fouten.

7. Vzw’s mogen winst maken

Vzw’s mogen vanaf nu onbeperkt economisch actief zijn. Vroeger kon dat enkel als een bijkomstige activiteit. Leden mogen zichzelf geen winst uitkeren en de winst mag alleen gaan naar het belangeloos doel waarvoor de vzw is opgericht.

8. Email als bewijs

De e-mail krijgt een wettelijke basis en dient vanaf nu ook als officiële bewijskracht. Dat laat ondernemingen toe om de papierberg te verminderen en bijvoorbeeld naar stakeholders te communiceren via mail.

9. Statutaire zetel

Met deze nieuwe wetgeving wil men ook afstappen van het gebruik van de werkelijke hoofdzetel. Bedrijven die hun hoofdzetel in België hebben volgens de statuten, ongeacht waar hun werkelijke hoofdzetel gelegen is, zullen voortaan onder de Belgische vennootschapswetgeving vallen. Dit maakt verhuizen over de landsgrenzen heen gemakkelijker.

Met al deze wijzigingen hoopt ons land dat bedrijven zich hier sneller zullen vestigen en meer geneigd zullen zijn om hier te blijven. De bedoeling is om ons land weer concurrentieel te maken in een Europees vennootschapslandschap.

Is het op mij van toepassing?

Nieuw vennootschap?

Je valt meteen onder de nieuwe regels en je kiest dus uit één van de vier nieuwe vormen.

Bestaand vennootschap?

Het nieuwe vennootschapsrecht is van toepassing vanaf 1 januari 2020. Je statuten moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met het WVV. Je krijgt dus nog vier extra jaren om die statutenwijziging uit te voeren. Doe je dat niet, dan breng je daarmee je eigen aansprakelijkheid in het gedrag. Als bestuur ben je dan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden. Een scenario dat je dus best vermijdt.

Welke gevolgen heeft dit voor mijn financiële beheer?

Wie verplicht is om zijn vennootschapsvorm aan te passen, is gebaat bij een correct financieel beheer. Een duidelijk zicht op de cijfers van je onderneming maakt het makkelijker om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Dankzij de overgangsperiode is dit het ideale moment voor bestaande vennootschappen om te bekijken of jouw bedrijf alle financiële noden aankan bij een nakende overstap.

Laat je niet vangen

Vanwege de afschaffing van het vereiste startkapitaal bij een BV, zal een doelgericht financieel plan nog belangrijker worden. Logisch gevolg is dat er ten allen tijde een correct zicht op de cijfers nodig is om dit op te volgen, en liefst zo ver mogelijk in detail. Met verregaande mogelijkheden op vlak van analytische boekhouding en live reportingmogelijkheden, is dit met Adfinity een fluitje van een cent.

Om correcte cijfers te kunnen rapporteren, moet alles ook consequent ingegeven worden in de juiste periode. Afschrijvingen, leningen, accruals, kosten die verdeeld moeten worden over verschillende perioden, etc. Een financieel beheerspakket zoals Adfinity automatiseert deze taken maximaal zodat:

 • het werk vereenvoudigd (van input leveren naar het controleren ervan) en;
 • te allen tijde realistische cijfers worden gerapporteerd. 
 • Ook de liquiditeitstest en balanstest kunnen eenvoudig zelf worden uitgevoerd.

Aangezien een mail voortaan officiële bewijskracht geniet, volstaat het om een digitaal archief bij te houden. Vaarwel grote hoeveelheden fardes en klasseurs, welkom document management.… Een goed moment om je af te vragen of je huidige huidige software, e-mailverkeer kan digitaliseren.

Zit je met vragen over wat deze wijzigingen voor jouw onderneming kunnen betekenen? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een gesprek.

Current job openings

Sign up to our newsletter

Follow us

  

Share this article